Yaguara


Přejdi na obsah

Yaguara Body Mind Soul Balance
RegresReleaseTherapy
hledání a uzdravování JÁ


YaguaraBalance je koncept harmonizace a osvobození zdrojového potenciálu
metodou RegresRelease - zrcadlením vlastních stop


YRegrese - YTouch - YOnca / terapie verbální - dotykové - pohybové
mohou být použity samostatně nebo v kombinaci
kombinace podporuje synergický efekt

Yaguara Vás doprovodí na Vaší cestě od
bezmoci k zodpovědnosti
bolesti ke klidu
deprese
k radosti
dezorientace k ukotvení
egocentrismu k pokoře
chaosu k řádu
izolovanosti k jednotě
lhostejnosti k motivovanosti
necitlivosti k sebelásce
nemoci
ke zdraví
nenávisti k odpuštění
nevědomého přežívání k vědomému prožívání
podmíněnosti k spontaneitě
pochybnosti k důvěře
posuzování k lásce
represe ke spontaneitě
rezistence k flexibilitě
roztříštěnosti k integritě
sevřenosti k uvolnění
strachu k otevřenosti
stresu k vědomí hranic
závislosti ke svobodě
ztracenosti
ke smysluplnosti
www.yaguara.cz


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku