Yaguara


Přejdi na obsah

techniky


BioTouch (BT)
BT je starobylá komplexní metoda léčení pomocí jemného přikládání rukou. Pochází ze starověkého Egypta, byla přijímána jako Dar od Boha pro její zázračné výsledky. BT je využíván k ovlivňování všech typů zdravotních obtíží a většiny běžně se vyskytujících diagnóz, pro revitalizaci, detoxikaci, harmonizaci, k odbourávání stresů. Je bezpečný a účinný pro každého bez ohledu na věk a životní filosofii, lze jej použít ve spojení se standardním i alternativním postupem.
Základem je léčivý dotyk, který kontaktováním specifických míst na těle aktivuje přirozený samoléčivý potenciál - biologickou schopnost těla se uzdravit. Aby účinky byly zřetelné, je nutná vytrvalost a trpělivost. BT není jednorázovou léčbou. Mnoho akutních i chronických problémů vyžaduje soustavnou péči, která nějaký čas trvá. Po proceduře je vhodné dopřát tělu čas na vstřebání změn.

Doba aplikace je 60´a je třeba ji provádět až do vymizení potíží.

CranioSacrálníBiodynamika (CSB)
CSB je novodobá holistická metoda, která pomáhá obnovit v organismu rovnováhu a zdraví pomocí lehkého kontaktu rukou. Je efektivní léčebně i preventivně na širokou škálu potíží. Podporuje tělo v jeho schopnosti aktivovat zdroje a regulovat se pomocí vrozených samoléčivých mechanismů. CSB je vhodná pro všechny věkové skupiny. Odstraňování kořenů potíží je dlouhodobější proces, ošetření je třeba provádět až do vymizení obtíží.

Doba aplikace je 90´.

Metamorfóza (MT)
MT zpracovává zážitky z porodu a prenatálního období stimulací reflexních zón. Lehké dotyky uvolňují blokace a obnovují proces regenerace a hojení. MT je bezpečná a vhodná pro každého. Je úspěšně využívaná při řešení dlouhodobých problémů, při poruchách chování, psychické zátěži (stres, strachy), v těhotenství. MT není jednorázová procedura. Transformace zdrojových problémů probíhá postupně a vyžaduje svůj čas.

Doba aplikace je 45-60´.

___________________________________________________________________________________________
Cena: 1000 Kč / hod
___________________________________________________________________________________________

Dárkové poukázky
Dárková poukázka v hodnotě Kč 1000,-
platí pro jakoukoliv výše uvedenou terapii v délce 60 minut
Regresní Psychoterapie (RP)
RP je verbální metoda řešení potíží nalezením příčinných souvislostí v minulosti a jejich vědomým zpracováním. Soudobé duševní či psychosomatické potíže bývají následky prožitých traumat a nevyjádřených emocí, těžké jsou zejména záznamy z dětství. Regrese umožňuje prožít událost nově bez zábran. Uvolnění emocí harmonizuje energetické toky v těle a dochází k samovolnému hojení oslabených míst. RP probíhá v hluboké relaxaci (hladina alfa). Klient je při plném vědomí, vše si pamatuje a získává obohacující ponaučení z vlastních zkušeností.
Regresní Psychoterapie je mocný nástroj. Pomáhá u fyzických i psychických potíží, bolestí, strachů, závislostí, stresu, dezorientace, vztahových problémů, na cestě sebepoznání a osobního růstu. Revize paměťové stopy je systémová změna, která zasahuje do všech úrovní bytí. Vypořádání se s minulostí bývá proces, vyžadující dlouhodobou pozornost.

Sezení je v délce 90-120´, mimořádná je synergie s technikami BT, CSB, MT.

____________________________________________________________________________________________
Cena: 1000 Kč / hod
___________________________________________________________________________________________

Holistický (Spirituální) koučink
Holistický - celostní koučink je efektivní metoda dosahování osobních cílů, která pracuje se všemi úrovněmi existence: fyzickou, psychickou i spirituální.
Duchovní aspekt holistického pojetí rozšiřuje sebepoznání za hranice individuálního ega. Vede k porozumění hlubším souvislostem, hledání vlastní identity, svého poslání a podstaty bytí. Výsledkem jsou posuny v myšlení, jednání a prožívání, které se odrážejí v osobnostním i profesním růstu. Koučink se může zaměřit na konkrétní situace nebo na univerzální zákonitosti. Napomáhá řešit problémy pracovního i privátního života. Důsledkem pozitivních změn je zvýšení odolnosti vůči stresu, kvality fyzického i psychického zdraví a schopnosti seberealizace na všech úrovních.
Holistické koučování je především pro toho, kdo chce změnit kvalitu svého života směrem k harmonii a spokojenosti. Pro toho, kdo se rozhodne vzít život do svých rukou.
Koučování probíhá dle individuálního plánu, který vychází z aktuálních potřeb a kapacity klienta. Délka sezení je individuální.
___________________________________________________________________________________________
Cena: 1500 Kč / hod
___________________________________________________________________________________________

YOnca

"Cítím se dobře ve svém těle, moje tělo je se mnou spokojené."

YOnca je originální somatopsychoterapeutická metoda, inspirovaná geniální motorickou inteligencí (kinestetikou) a spontaneitou lidských mláďat a divokých zvířat. V intencích RegresRelease principů prozkoumává každý klient své vlastní motorické návyky a hledá efektivnější pohybové řešení. Je přístupná bez ohledu na věk a kondici, s minimálními kontraindikacemi. Nesleduje výkon, nýbrž správné provedení a prožitek. Citlivě rozvíjí komunikaci s tělem a přirozenost pohybu, účinně podporuje optimální fungování organismu.

Délka jedné lekce je 75´, účast pouze na celém kurzu.
___________________________________________________________________________________________
Cena dle místa: 2000 resp.2500 Kč / 8 lekcí
___________________________________________________________________________________________

Dotazy na volná místa YOnca a objednání terapií na yaguara@yaguara.cz 

www.yaguara.cz
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku