Yaguara


Přejdi na obsah

YOnca 2


Jak YOnca probíhá
Systém je 7mi úrovňový, složený z rámcově definovaných sestav podle orientace těla (Tlapky) a prováděných v dávkách (blocích). Jednotlivé sestavy obsahují série pohybů /pozic, reprezentující etapy rozvoje motorických dovedností miminek od narození po vzpřímený postoj, a jejich aplikace. Provádění lze individuálně nebo ve skupinách. Délka jedné lekce je 75´, účast je možná pouze na celém kurzu.

Na každé úrovni je sestava, složená z odpovídajících pohybových dovedností. Pro postup do úrovně následující je třeba absolvovat určený počet lekcí (kompletní kurz). Opakováním se uvolňují nashromážděná omezení, přepisuje se zkušenostní tkáňový otisk a vytváří se základ pro staronový pohybový návyk a jeho aplikace.
Pro provádění je vhodný nerušený, dostatečně velký (leh s rozpaženýma rukama), temperovaný prostor s tlumeným osvětlením, podložkami pro ležení a polštáři. Oblečení by mělo zajišťovat příjemnou klidovou tělesnou teplotu a volnost pohybu.
Úvodní částí je ukotvení v prostoru a čase, tady a teď prostřednictvím postoje, meditace a dechu. V každé sestavě jsou pak základní pohyby a pozice adekvátní dotyčné etapě vývoje. Klienti se individuálně věnují zadání a terapeut neadresně koriguje správnost provedení. Partie, se kterými se lokálně pracuje, jsou následně integrovány do celého organismu - propojují se s celkem.

Jednotlivé pohybové položky a pozice jsou voleny s ohledem na logiku vývoje pohybu, na podporu zapomenutých dovedností, zapojení mozkových hemisfér, uvědomování si polarit, propojení vnitřního a vnějšího světa. na práci s hranicemi a disponibilní kapacitou, na umocnění efektu detoxikace, cirkulace, srdeční koherence a na aktivaci energetického systému (zprůchodnění kanálů a potencializaci center), na rozvoj koordinace a kinestetického vnímání, s ohledem na možnost individuálního procesu v rámci skupiny a z hlediska přístupnosti pro všechny věkové kategorie, pro rekonvalescenty, chronicky nemocné, hypochondriky, osoby s omezenou hybností i výkonné sportovce, hypermobilní i hypotoniky, pro osoby s nad i podváhou, s vysokou hladinou stresu, vyhoření, traumatizované, v depresi, se zablokovanými emocemi atp.

Na závěr je možnost sdílení případně sjednání individuální konzultace nebo terapie k vyvstavším tématům nebo obtížím.


Co je cílem YOnca
Rozvinout a ukotvit stav zdraví a svobody, kdy máme k dispozici kompletní osobnostní potenciál, připravený přijmout jakoukoliv životní situaci a emoci, otevřít se jejímu plnému prožití a po jejiím zpracování se návrátit do rovnováhy a prvotní celistvosti pro další cestu životem.
Cílem je osvobodit zablokovaná místa v těle, uvolnit vázané energie a integrovat je do energetického systému těla, minimalizovat hladinu vnitřního stresu a vyladit srdeční koherenci, nastolit homeostázu, harmonii těla a psychiky. Změnit pohybovou kulturu svého těla od nevyhovujících vazeb ke spontaneitě projevu včetně adekvátního napojení na psychiku. Opakováním zdravých pohybů a správného držení těla v běžném životě se snižuje potřeba vědomé kontroly, stávají se samozřejmou součástí pohybového rejstříku.
Citlivost k vnímání změny pohybového komfortu, rozpoznání aktuálního kvalitativního rozdílu v hýbání nám umožňuje kontrolovat vytváření nových návyků. Rizikové situace můžeme identifikovat v reálním čase a provést okamžitou korekci přístupu k dané situaci a její harmonizaci hned na počátku, dokud nedojde k trvalé fixaci. Smyslem je ocenit svoje tělo za vše, co nám umožňuje a co díky němu můžeme prožívat. Uvědomit si souvislost mezi životními situacemi a jejich otisky v těle i to, jak daleko jsme se od své přirozenosti a pohybového komfortu vzdálili. A rozvinout oboustrannou trvalou komunikaci s tělem na bázi vzájemného respektu a lásky.

www.yaguara.cz


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku