Yaguara


Přejdi na obsah

YOnca 1

YO-medium%20blue.png

PsychoSomatický pohybový systém * 2012              

Jednoduché, srozumitelné a účinné cvičení

pro obnovení zdravých pohybů,

správného držení těla a vyladění psychiky


YOnca je vhodná pro každého, ale užitečná je zejména

při obtížích pohybového ústrojí, chronických onemocněních,

nadváze, únavě a projevech stárnutí, při depresi, stresu nebo

když se prostě jen necítíme dobře
Jak cvičíme

Formou kurzů - 8 lekcí á 75min 1x týdně, účast pouze na celém kurzu

Malé skupinky, teplejší pohodlné oblečení, menší ručník


Kde cvičíme

Centrum Volného Času (CVČ) Měšice / www.cvcmesice.cz

Palác U Zlatého melounu (YAGUARA) Praha / www.yaguara.cz


YOnca na vlastní kůži / Komentář účastníka

V YOnce jsem našla přesně to, co jsem hledala snad celá léta - jak relaxaci, tak protažení. Krátkodobě jsem vyzkoušela i jógu, ale vzhl. k mé nadváze a ne zrovna ideální pohyblivosti byly některé cviky pro mě neproveditelné a já si přišla nemožná... U YO jsem toto nezažila, cviky jsou opravdu jednoduché, ale přitom tak účinné a hlavně přirozené, dodala mi i sebevědomí a konečně to správné uvolnění. YOnca mi moc pomohla k vnitřní spokojenosti, pohyblivosti a ohebnosti a i když by mohla na první pohled připadat nudná, je to to nejlepší cvičení a léčba sebe samé jak po fyzické, tak po psychické stránce.

Lucie


Historie YOnca
Harmonizační procesy klientů YaguaraBalance vykazovaly pružnější léčivé posuny ve vědomí a emocích než při uvolňování záznamů z buněčné paměti těla. Také některé druhy potíží by svým charakterem byly lépe ovlivnitelné z úrovně těla. Tato fakta iniciovala poptávku po nástroji, který by synchronizaci těla s vědomím a efektivitu ozdravného procesu podpořil. Harmonizační nástroj těla a stimulátorem změn je pohyb a Yaguara má za vzor pohybové dokonalosti a moudrosti těla spontánní vývojové pohyby miminek. Hledala se tedy jednoduchá, účinná pohybová technika, kompatibilní s terapeutickým přístupem YaguaraBalance a otevřená širokému spektru klientů. Dílčím způsobem se daným požadavkům blížily některé psychosomatické pohybové směry, ale žádný z nich do konceptu uspokojivě nezapadal.

Proto byl v roce 2012 v rámci YaguaraBalance vytvořen a v průběhu roku 2013 odladěn
Originální Regresní PsychoSomatický pohybový systém YaguaraOnca - YOnca.
Motto YOnca: "Cítím se dobře ve svém těle, moje tělo je se mnou spokojené."


Co je YOnca
YOnca je regresní PsychoSomatický preventivní i terapeutický pohybový systém, inspirovaný geniální motorickou inteligencí (kinestetikou) lidských mláďat a divokých zvířat. Je návratem k prvotní dokonalé moudrosti těla prostřednictvím vědomé pohybové spontaneity. V intencích RegresRelease principů prozkoumává každý klient své vlastní motorické návyky a hledá své vlastní efektivnější pohybové řešení.
Technika je přístupná každému bez ohledu na věk a kondici, s minimálními kontraindikacemi. Nesleduje výkon, nýbrž správné provedení a prožitek. Citlivě rozvíjí komunikaci s tělem a přirozenost pohybu, účinně podporuje optimální fungování organismu. Uvolňuje fixace a pohybové stereotypy, slaďuje rytmus těla s psychikou. Důležité je budování respektu a láskyplného vztahu k tělu, přijetí zodpovědnosti za své tělo, jeho hlubší poznání a tím lepší využívání jeho kapacity. K záměrům systému YOnca patří také rozvíjení vědomého vnímání pohybu pro identifikaci mentálních a emočních vzorců a pro zpětné ovlivňování psychického stavu.

Sestavy YO jsou zaněřené na:
. relaxaci, harmonizaci, vitalizaci
. detoxikaci a regeneraci (anti-age a anti-stres efekt)
. odblokování emocí, spontaneity a reintegraci
. snížení bolestí a obtíží pohybového ústrojí
. zlepšení kondice, komfortu pohybu a spolupráce hemisfér
. otevírání energetických kanálů a center
. probouzení přirozených samoléčivých a regulačních mechanismů

Zejména vhodné při:
* chronických onemocněních a bolestech
* omezení hybnosti, hyper a hypomobilitě
* budování kondice po úrazech a nemoci
* nadměrném nebo jednostranném fyzickém nebo psychickém zatížení
* nadměrné nebo nízké tělesné hmotnosti
* projevech stárnutí
* depresi, stresu, traumatu, po nehodách
* únavovém syndromu, vyhoření
* špatné prostorové orientaci a pohybové koordinaci

Princip YOnca
Život je změna a změna je pohyb. Naše existence znamená prožívání tělesných pocitů a pohybů, které jsou reakcí na vnitřní vjemy a vnější podněty. V návaznosti na ně se rozhodujeme a konáme. Pohyb je základním životním nástrojem pro to, co chceme i co nechceme. Pohyb je radostí i nutností a má spolehlivou vypovídací schopnost o tom kdo jsme a jak na tom jsme.
Po narození si uvědomujeme sami sebe v těle, se kterým neumíme vědomě komunikovat. Tělo samotné je sofistikovaná jednotka, vybavená autonomními mechanismy pro udržení života, moudrostí, pamětí. Je schopné reagovat a učit se. Je vůči nám absolutně loajální. A před námi je celoživotní dobrodružství objevovat, jak ke svému tělu najít správný vztah a jak ho optimálně užívat.
Na počátku života jsou naše pohyby instinktivní, nekoordinované. Technikou pokus/omyl zkoušíme svoje tělo cíleně oslovovat, rozlišovat jednotlivé části. Objevujeme motoriku a kinestetiku, je to čas spontánních pohybů, necenzurovaných projevů, bytí v přítomnosti, v jednotě těla a duše. Tyto rané pohyby jsou motivované okamžitou účelovosti a prováděné s optimální efektivitou a plným prožitkem, prostě dokonalé. Prostřednictvím pohybů se domlouváme s okolím, vyjadřujeme postoje a sdělujeme emoce. Význam podvědomé fyzické komunikace slábne s rozvíjením mluveného slova jako dominantního dorozumívacího prostředku. Řeč se stává tlumočníkem primárních reakcí. Rozvoj senzomotorických dovedností (vědomě účelových) umožňuje využití pohybu cíleným způsobem pro konkrétní pracovní i volnočasové aktivity. Tyto pevně svázané jednoúčelové pohybové kombinace zabírají část naší kapacity, omezují flexibilitu organismu a vychylují ho z rovnováhy. Ve světle faktu, že se nikdy nic identicky neopakuje a každý okamžik je originální, je velké množství složitých motorických návyků na úkor jednoduchých pohybových prvků redukcí schopnosti vytvářet optimální kombinace dle aktuální situace - spontánně reagovat. Tak jak to dělá divoké zvíře, které přestože neví, co ho v příštím momentu čeká, jsou jeho reakce suverénní přehlídkou maximálně možného.
Základními prvky dynamické motoriky těla jsou napětí (tenze) a uvolnění (relaxace). Vztahy mezi fyzickými strukturami a psychikou jsou velmi těsné a navzájem se ovlivňují. Tak jak hromadíme ublížení na úrovni vědomí a emocí, nese i naše tělo jejich otisk. Stahuje se, když pociťujeme strach či hněv, a otevírá se, když prožíváme lásku a bezpečí. A naopak, zaměřením se na tkáňové vzorce lze díky buněčné paměti vnímat zdrojové pocity těchto fixací.
Kondice našeho těla a pohybová kultura vypovídá o tom, jak zvládáme svůj život. Poruchy plynulosti, koordinace nebo limitace vykonávaného pohybu indikují nezpracovanou zátěž, zvýšenou hladinu stresu, vnitřní konflikt. Potlačování spontánní odezvy na přijatelnou míru, nárůst jednostranných fyzických dovedností a podmíněných pohybových řetězců způsobují tuhnutí a disharmonii systému. Pro obnovení rovnováhy tělo vytváří kompenzace. Jeho snahou je co nejvíce ochránit základní funkce, a proto střídavě přesouvá kompenzující zatížení na méně důležité oblasti a okruhy.
Záznamy nestrávených traumat, nevhodných životních podmínek a nepřiznaných emocí jsou v těle zapouzdřené jako ohraničené izolované oblasti sevření, ochablosti, znecitlivění (tkáňové vzorce). V těchto místech je narušené proudění vitální energie a tělních tekutin i podmínky pro činnost orgánů a pohybového aparátu. Vytvářejí vnitřní stres, ovlivňují držení těla a tělesnou rovnováhu. Jejich trvalá aktivace snižuje obranyschopnost imunitního systému, omezuje případně blokuje regulační mechanismy. Na fyzické úrovni je důsledkem pohybový diskomfort (tkáňové fixace a stereotypní pohybové kombinace), únava a zhoršená funkce smyslů, dýchání, oběhu, trávení, vylučování, hormonální a reprodukční činnosti. Pokud nedojde k nápravě, k osvobození energie a jejímu znovuzapojení do cirkulace, tělo přestává zvládat narůstající disharmonii a přechází do stavu nemohoucnosti. Objevuje se vyčerpání, psychická nestabilita a posléze fyzická nemoc.
Aplikací metody RegresRelease se zablokované partie osvobozují a spouští se ozdravný proces. Tělo se rozpomíná na prvotní pohybovou dokonalost a hledá cestu k její aktivaci. Zrcadlení vlastních stop na úrovní těla znamená zmapovat místa napětí a zafixované pohybové vazby, uvolnit je a tím otevřít bránu k pohybové přirozenosti. S odstraňováním zátěže a toxicity se systém postupně reorganizuje, navrací se mu vitalita a pružnost.

Jak YOnca funguje
YO je sestavena z pohybových dovedností, které jsme si osvojili v prvním roce života. Intuitivní spontánní pohyby jsou rozvinuté přirozené reakce našeho těla. Jsou dokonalé, optimální. Jejich charakteristikou je dosažení daného záměru s minimální zátěží a pozitivním přínosem pro zdraví. Využívají efektivní svalové kombinace, práci s těžištěm, tělesnou hmotností a dechem, absolutní koncentraci na provedení (teď a tady), motivovanost (nadšení pro věc a tah na branku), podporují přirozené proudění energie i tělních tekutin a minimálně opotřebovávají organismus. Výsledkem je očividně snadný, plynulý, účinný pohyb po fyziologických drahách.
Prováděním pohybů a pozic z nejranějšího období dochází ke konfrontaci aktuálního stavu s autentickými vývojovými pohyby. Oblasti blokací a pohybová omezení vypovídají o zátěži, kterou jsme cestou životem posbírali a na svou spontaneitu navršili. Naše tělo má původní dokonale harmonické provedení uloženo ve své paměti a snaží se do této formy znovu navrátit. Postupně se na spontánní pohyby rozpomíná, zaměřuje se na identifikaci omezujících propojení, otevírá zapouzdřené záznamy, očišťuje buněčnou paměť a jemně aktivuje blokované energie. Při pohybu/pozici prociťujeme svalové aktivace, které jsou pro realizaci zadání nepotřebné případně omezující, a snažíme se o vědomou deaktivaci. Je to zpětný postup k vývojové fázi miminek, která naopak hledají spouštěcí mechanismy pro zapojení potřebných svalových vláken. Uvolňují se zátěžové tělesné vzorce a kompenzace a místo nich se obnovuje prapůvodní mapa spontánních pohybů. V jednotlivých fázích se setkáváme s emočními a mentálními vzorci, které s daným otiskem v těle souvisejí a které zároveň dostávají příležitost se zvolna v malých dávkách ze systému uvolnit. Je to regresní způsob osvobozování prvotní pohybové dokonalosti od nevyhovujících vazeb. Dochází k postupné optimalizaci dynamické rovnováhy a integritě celého organismu. Provádění prostých pohybů umožňuje lépe porozumět tělu a jeho signálům, vnímat své potřeby a kapacitu a pracovat se svými hranicemi. Tato RegresRelease pohybová technika a souběžné zaměření na přítomnost a na propojení všech úrovní existence vytváří prostor pro aktivaci samoléčivých mechanismů.

Rámec YOnca
Setkání se uskutečňují, jak je u všech YaguaraBalance terapií standardem, ve světle bezpečného podporujícího láskyplného prostoru. Učení neprobíhá obvyklým imitačním způsobem, tj. napodobováním předváděného prvku, ale instrukční formou podle verbálního návodu. Pokyny je třeba nejdříve správně pochopit, což je usnadněné díky tomu, že se jedná o jednoduché formy známé z minulosti a jde o jejich znovuosvojení. Kvalitu provedení pohybu ovlivňuje úroveň individuální kinestetické dovednosti - komunikace s tělem, schopnost řízení a regulace pohybu v prostoru a čase, schopnost diferenciace a ovlivnění napětí a relaxace jednotlivých komponent muskulatury. Každý úkon je terapeutem pojmenováván po jednotlivých částech, klient se soustředí na prociťování tělesných a psychických vjemů a jejich kultivaci. Provádění změn je řízeno klientem. Je ovlivňováno komunikací mezi jeho vědomím, pocity a tělem a doprovázeno komentářem terapeuta směrem k sebeuvědomování a optimálnímu provedení.
Na počátku je obeznámení s úkolem, vědomé zaujmutí formy nejlepším možným způsobem, zaměření pozornosti na pociťovaný vjem. Pohyby jsou velmi pomalé, vědomé, nenásilné. Dáme tělu příležitost nalézt optimální provedení v aktuálních podmínkách, vědomě zjišťujeme místa nepohodlí a hledáme svůj klíč k uvolnění nepotřebných struktur. Své možnosti prověřujeme naplno, ale s citem. Dotýkáme se hranic možností a nepohodlí, ale nepřekračujeme je. Vydržíme maximálně dlouhou dobu, ale ne víc. Klient je zodpovědný za respektování své aktuální kondice a dodržování přiměřenosti vykonávaných pohybů/pozic. Vlastní rytmus a intenzita má přednost před synchronicitou se skupinou. Poskytneme svému tělu dostatek prostoru a času na rozpojení zátěžových vzorců a na jejich absorbování. Postupně se přibližujeme až ke správnému provedení, které neomylně zjistíme, protože ho důvěrně známe, je nám v něm dobře a přirozeně v něm spočineme. Změnu si uvědomujeme jako odeznění napětí a bolesti, zvětšení hybnosti, prožívání klidu. To je zároveň zpětnou vazbou a kontrolou provedení. Poté může dojít ke zrychlování a postupně k zautomatizování pohybu. Vykonávané pohyby nás přes tělo propojují s orientací na bytí v přítomnosti, s prožíváním jednoty mysli a těla a přenášejí do přítomnosti prapůvodní blaženost, vitalitu a motivanost.
Pohybový RegresRelease probíhá v následujících krocích: daný pohyb/pozice (zvolené téma), zaujetí této pozice (současné vnímání a zorientování se), identifikace nepohodlí (hledání stop), prozkoumávání příčinných vazeb (objevování souvislostí), selekce na žádoucí a nepotřebné (volba co ponechat a co pustit), uvolnění nepotřebného (vědomé pochopení), integrace nového pohybu/pozice (nová realita). Prakticky to znamená optimalizovat provedení pohybu/pozice, používat nejvhodnější kombinace svalových skupin pro daný úkon - udělat maximum s minimem.

www.yaguara.cz


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku